0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

İş Hukuku

İş Hukuku

İşcilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, Ulusal Bayram ve Genel Tatil alacağı, Hafta Tatili alacağı, asgari geçim indirimi, ayrımcılık tazminatı gibi iş akdinin feshine bağlı alacaklarının tahsili sağlanmaktadır.

Bununla birlikte iş kazalarına bağlı iş göremezlik, maluliyet ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin süreç yönetimi ve tahsili konusunda ofisimizce hukuki destek verilmektedir.