0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : İSİM SOYİSİM (TC Kimlik No:....)

                                    Adres:

DAVALI                     :İSİM SOYİSİM (TC Kimlik No:....)

                                    Adres:

KONU                         : Anlaşmalı olarak boşanma istemimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR        

  • Davalı ile ….. tarihinde evlenmiş olup evliliğimizden ……….. doğumlu …… isimli bir çocuğumuz bulunmaktadır.
  • Davalı eşimle aramızda uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir.
  • Söz konusu farklılıklara rağmen davalı ile çbirbirimize olan saygımızı tamamen yitirmeden ve olabildiğince yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (Ek-1) ……. tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladık ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzaladık.
  • Söz konusu protokolde, evlilik birliği içinde edinmiş olunan malvarlığının paylaşımına, çocuğun velayetine, diğer tüm konulara ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.
  • Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER      : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri,………. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza karar verilmesini saygıyla, talep ederiz.

                                                                                                                         Davacı