0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…….. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı                        :İSİM SOYAD(TC Kimlik No:……….)

                         Adres

Davalı             :İSİM SOYAD (TC Kimlik No:………………)

                         Adres

Konu              : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, velayet, nafaka, tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Taraflar ……… tarihinde evlenmiş olup evliliklerinden ……… doğumlu isimli ortak çocukları vardır.Davalı evlilik birliği boyunca defaten şahsıma ve çocuğuma şiddet uygulamış, ağza alınamayacak küfürler etmiş, hakaret ve tehditleri ile hayatı yaşanmaz hale getirmiştir. ………………………………….(Boşanma nedenleri)
 2. VELAYET TALEBİM BULUNMAKTADIR.

         Davalı ile evliliğimizden ………..doğumlu bir ortak çocuğumuz olup ortak çocuğun vekaletini talep ederim.

 1. ORTAK ÇOCUK İÇİN ……. TL. İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİM BULUNMAKTADIR.

            Ortak çocuk ayrılık tarihinden itibaren yanımda kalmakta olup her türlü sağlık, eğitim, bakım masrafı tarafımca karşılanmaktadır. Bu nedenle her yıl otomatik olarak artmak kaydıyla dava sonuna kadar tedbir nafakası olarak dava neticesinde iştirak nafakası olarak …… TL. talebim bulunmaktadır.

 1. ŞAHIM ADINA YOKSULLUK NAFAKASI TALEB VARDIR.

            Davalı  ile ayrılık sebebi ile yoksulluğa düşmüş, evin ihtiyaçları ve ortak çocuğun bakım ve masrafları ile tek başıma başa çıkmaya çalışmaktayım. Maddi olarak son derece zor durumda olan olduğumdan şahsım için her yıl otomatik olarak artmak kaydıyla ….. TL. Yoksulluk nafakasına hükmedilmesini, dava sonuçlanıncaya kadar nafakanın tensip ile tedbir nafakası olarak bağlanmasını talep ederim

 1. DAVALIDAN 100.000 TL. MADDİ VE 100.000 TL. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİM BULUNMAKTADIR.

            Yukarıda izah edilen nedenlerle mağduriyetime neden olan davalıdan ……. TL. maddi, …………TL. manevi tazminat talebim bulunmaktadır.

H.Nedenler    : Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı Kanun, HMK ve sair yasal mevzuat.

H.Deliller       : Nüfus kayıt Örnekleri, ……, tanık (dinlenilmesine karar verildiğinde isimleri bildirilecektir.), bilirkişi ve sair yasal delil.

Sonuç ve İstem          : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;

 1. Tarafların BOŞANMALARINA,
 2. Ortak çocuğun VELAYETİNİN TARAFIMA VERİLMESİNE,
 3. Ergin olmayan çocuk için her yıl otomatik olarak arttırılmak üzere aylık …. TL. İŞTİRAK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE; Çocuk için talep edilen nafakanın tensip ile dava sonuçlanıncaya kadar tedbir nafakası olarak bağlanmasına,
 4. Davacı adına her yıl otomatik olarak arttırılmak üzere aylık ….. TL. YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE, Tensip ile dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüşmek üzere aylık …… TL. tedbir nafakası bağlanmasına,
 5. Davacı lehine .. TL. MADDİ, … TL. MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE,
 6. Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

  Davacı