0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

… SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN          : …….. (T.C. No: ….)

ADRES                      :

TEBLİĞ TARİHİ     :

KONU                        : Maskesiz sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan idari yaptırımı içeren ve … tarihinde tebliğ olunan ceza tutanağı ile tarafıma uygulanan 900 TL para cezasının iptali taleplidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Maskesiz sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim gerekçesiyle ve kolluk ekiplerince tarafıma idari para cezası kesilmiştir. İlgili yaptırım haksız olmakla iptali gerekmektedir.
  2. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağının ihlali için öngörülen para cezasının hukuki niteliği uygulamada birçok tartışmaya konu olmuştur. Mahkeme önüne gelen itirazların çoğu; yasağın idari yaptırımların kanuni ve belirli olması zorunluluğunu sağlamadığı gerekçesiyle iptal edilmektedir. Yargıtay tarafından son zamanlarda verilen kararlar da bu yöndedir.
  3. Hukuki niteliği itibariyle Anayasa’ ya aykırı olduğu açık olan bu yaptırımın tarafıma uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle alınan karara itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler      : Anayasa, Kabahatler Kanunu, Umumi Hıffısıhha Kanunu ve sair yasal mevzuat.

Hukuki Deliller         : Ceza tutanağı ve sair yasal delil.

Sonuç ve İstem          : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, haksız ve hukuksuz idari yaptırımın iptalini arz ve talep ederim.(tarih)

                                                                                                          İTİRAZ EDEN

 

EK:

  1. Ceza Tutanağı
  2. Kimlik Fotokopisi