0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI İÇİN

NEREYE VE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

      Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit etmeye devam eden covid-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok yeni düzenleme gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda sosyal hayata değişik bakımlardan sınırlamalar getirilmiş bulunmaktadır. Bu sınırlamaların en önemlilerinden biri de kuşkusuz ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağıdır. Yasağın ihlal edilmesi durumunda uygulanan idari yaptırımın ne olduğu, bu yaptırıma karşı itiraz hakkının mevcut olup olmadığı ve bu itirazın nereye yapılacağı gibi merak edilen birçok sorunun cevabını bu yazımızda bulma imkanınız mevcuttur.

      1593 Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282.maddesi ile kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca 1593 sayılı yasanın 282’nci maddesi gereğince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ nun17/2 maddesinin "İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur." dikkate alınarak, alt ve üst sınırı gösterilen idari para cezasının miktarı mülki amir tarafından 2020 yılı yeniden değerleme oranlarına göre 789.-TL.’den 3.180.-TL.’ye kadar idari para cezası verilebilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıkça yapılan düzenlemelerle birlikte maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 900 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

      Kolluk görevlileri tarafından tutulan bir tutanak ile kesilen bu para cezası, hukuki niteliği itibariyle idari bir yaptırımdır. İlgili tutanak mevzuata uygun aşamalardan geçtikten sonra ilgilisine tebliğ edilmektedir. Tebliğ işlemi, başvuru (itiraz) süresinin başlaması ve bu doğrultuda cezanın kesinleşmesi için geçecek sürenin belirlenmesi bakımından önemlidir.

MASKE CEZASINA İTİRAZ SÜRESİ

      Ceza tutanağı tarafınıza tebliğ edildikten sonra bu yaptırıma itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Maske cezasına itiraz süresi ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür ve tebligatın yapıldığı tarihin ertesi günü 1. gün sayılarak hesaplanır. Örneğin 10.12.2020 tarihinde tarafınıza tebliğ edilen ceza tutanağına 25.12.2020 tarihine kadar itiraz etme olanağınız bulunmaktadır. 15 günlük sürenin dolması ile birlikte yaptırım kesinleşmektedir. Yani, bu yaptırıma karşı başvurulabilecek yasal bir yol kalmamaktadır. Bu nedenle, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz başvurusunun yapılması önem arz etmektedir.

MASKE CEZASINA İTİRAZ NEDENLERİ

      Para cezasına birçok yönden itiraz edilebilir. Uygulamada karşılaşılan çoğu itiraz, idari yaptırımların kanuni ve belirli olması gerekliliğine karşın Bakanlık tarafından öngörülen bu yaptırımın ilgili özellikleri taşımadığı ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği çerçevesinde toplanmaktadır. İtiraz üzerine mahkemelerce farklı kararlar verilebilmekle birlikte bu yöndeki itirazlar genel olarak kabul görmekte ve kesilen para cezaları iptal edilmektedir.

MASKE CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

      İtirazın yapılacağı mercii cezanın verildiği yer Sulh Ceza Mahkemeleri’ dir. Örneğin Ankara’da verilen bir ceza için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunulacaktır. Mahkeme itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. Kararın kesin olması; bu karar karşı herhangi bir mercie başvurma imkanının kalmamış olmasını ifade eder. Mahkeme, itirazın haklı ve uygun olup olmadığını değerlendirmekte ve iki türlü karar verebilmektedir. İlk olarak itirazı kabul edip para cezasını iptal edebileceği gibi; itirazı reddedip para cezasının ödenmesi gerektiğine de hükmedebilmektedir. İtirazınız mahkemece kabul görürse para cezasını ödeme yükümlülüğünüz ortadan kalkmaktadır.

MASKE CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

      İtiraz dilekçesi formatına sitemizin DİLEKÇELER bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

      İtiraz dilekçesi hazırlandıktan sonra ceza tutanağı ve başvurucu kimlik fotokopisi de dilekçeye eklenmelidir. İlgili dilekçe ekleriyle birlikte yetkili Sulh Ceza Mahkemesi’ ne verilmelidir.

         REEL HUKUK OFİSİ