0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) İSİM SOYAD  (TC Kimlik No:………..)

Adres:

2-) İSİM SOYAD (TC Kimlik No:………….)

Adres:

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocuğun durumunu düzenleyen işbu protokolü, ……. tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2-) Evlilik birliği içinde satın alınan ………..adresinde bulunan taşınmaz hali hazırda banka kredisi nedeni ile ipotek şerhli olup, taşınmaz satılıp ipotek borcu, satış masrafları, harç ve kredi kapatma giderleri ödendikten sonra elde kalan bedel taraflar arasında eşit şekilde paylaşılacaktır..

3-) Ortak konut içerisinde bulunan eşyalar ………..’ye bırakılacaktır.

4-) Ortak çocuğun velayeti, eşlerden ………..’ye  kalacaktır.

5-) Eşlerden …….. ortak çocuk/çocuklar …………’ü, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere, her hafta sonlarının Cumartesi günlerinde, dini bayramların 2. gününde yatılı olarak yanına alacaktır. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

6-) Eşlerden …………. ortak çocuğun eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere,  her ay ……. TL.’yi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın 10’unu geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

7-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her biri, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

8-) Tarafların düğünde takılan ziynetlerin eşyalarına ilişkin herhangi bir talebi olmayacaktır.

9-)Eşlerden …………. boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

10-) İşbu boşanma protokolü, 2 Suret olmak üzere ………. adresinde ve …….. tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

TARAF 1 İMZA                                                                                                 TARAF 2 İMZA