0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE BORCA VE YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE BORCA VE YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE BORCA VE YETKİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İtiraz Eden

Borçlu            : İsim Soyisim………… (TC Kimlik No:…………….)

                         Adres ………………………

Alacaklı          :İsim Soyisim (TC Kimlik No:..........)

                        Adres

Konu              : Hakkımda başlatılan icra takibine konu borca ve tüm ferileri ile yetkiye ilişkin itirazlarım hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

      Alacaklı site yönetimi tarafından hakkımda ………… borcunun ödenmemesi gerekçesi ile ………. TL. ana para alacağı üzerinden takip başlatılmıştır. Benim böyle bir aidat borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle takip konusu borca ve tüm ferilerine itiraz ederim.

      Aynı zamanda ikamet adresim icra takibinin başlatıldığı şehir olmayıp ikamet adresimin olduğu …… İcra Müdürlüğü yetkili olup yetkiye itiraz etmekteyim.

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle borca ve tüm ferileri ile yetkiye itiraz eder, takibin durdurulmasını talep ederim.(TARİH)

                                                                                                          İtiraz Eden Borçlu

                                                                                                     ………………..